Potentie China ongekend

Potentie China ongekend

De potentie van China is ongekend. Als er een land is waar de meningen van beleggers over verdeeld zijn dan is dat China wel. En dat is vreemd, want ondanks alle scepsis presteren Chinese bedrijven bovengemiddeld. Reden genoeg om nog eens te kijken naar de kansen en bedreigingen van het nieuwe China.

Menig belegger is niet te spreken over de beleggingskansen in China. Er is vooral gebrek aan vertrouwen. En dat terwijl het land een enorme aantrekkingskracht had van beleggers. Logisch, want China groeide als kool. Vooral in de afgelopen jaren is de groei minder hoog. En daarmee is de interesse in Chinese aandelen behoorlijk tanende. Beleggers zijn blijkbaar niet vergeten dat de cijfers van diverse economische projecties niet betrouwbaar waren. Ook zit er nog in het geheugen van beleggers gegrift dat de Chinese autoriteiten meerdere malen ingreep toen aandelenmarkten in paniek raakten.
Daarnaast is er in het westen ook gewoon sprake van angst voor de groeiende macht van China en haar bedrijven. De aanhoudende dreigingen van de Amerikaanse president Donald Trump om producten uit China te weren of te voorzien van torenhoge importheffingen, doen ook het imago van ‘made in China’ geen goed.
Is het slecht, simpelweg omdat we het niet kennen? Of is het slecht omdat we bang zijn voor de onmetelijke potentie van China? De toekomst zal het zeggen. We nemen in dit artikel graag wat angsten weg. Maar eerst de scepsis op een rij.

  1. Economische groei is onrealistisch

Voor dit jaar is de groeiprojectie van het bruto nationaal product (BNP) geraamd op 6,6% tot 7,0%. De consensus is wereldwijd breed gedragen. Het doel van de Chinese beleidsmakers is om een groei te realiseren die tussen de 6,5% en 7% uitkomst. China verraste overigens in positieve zin met een economische groei van 6,9%. Daarbij is de munteenheid redelijk stabiel en liggen economische indicatoren er weer goed bij.

  1. China is een gesloten economie

Dit klopt, maar China opent momenteel haar deuren voor de internationale financiële markten. Jammer genoeg wel stapje voor stapje. Internationale banken worden voorzichtig toegelaten om de pensioensector te helpen renoveren. Recent zijn maatregelen getroffen om ook de obligatiemarkten voor buitenlandse investeerders te openen. En recent heeft ‘MSCI’ 222 bedrijven die verhandeld worden als A-aandelen toegelaten tot haar indices. Dit zijn kleine, maar voor beleggers hele belangrijke maatregelen. Toelating tot de internationale standaarden is belangrijk voor China. Ook het land is gebaat bij het aantrekken van internationale investeringen.

Opname in de MSCI-indices betekent dat grote institutionele beleggers en fondsbeheerders voldoende vertrouwen hebben in de Chinese overheid, financiële toezichthouders en de regelgeving om in China te beleggen.

  1. China heeft teveel schulden

Wie groeit kan meer schulden dragen. Dat is een logisch principe. Als we kijken naar de schulden ten opzichte van het BNP, dan is China een van de meest gezonde economieën ter wereld. Japan is wereldwijde koploper als het om schulden gaat, maar zelfs de eurozone scoort hoger als het om de hoeveelheid schulden ten opzichte van de economische activiteit gaat.
Ook het gedeelte aan leningen dat Chinese banken hebben uitstaan relatief steeds minder. En vergeet niet dat ook het saldo aan bezittingen stijgt. Het valt daarom nog wel mee die schuldenberg.

  1. Het land vergrijst

Sceptici zijn van mening dat China veroudert en dat haar economie wel eens in een Japan-scenario terecht zou kunnen komen. Onderzoek wijst uit dat China in 2020 zo’n 150 miljoen 65-plussers kent. Dit is slechts 11% van de totale bevolking. Een vergelijking met Japan gaat vooralsnog niet op.
Daarbij heeft China haar 1-kindpolitiek voorzichtig losgelaten. De beleidsmakers zetten duidelijk in op een sterke en stabiele interne markt.

  1. Huizenbubbel China gevaarlijk

Ook gaan er verhalen dat de Chinese huizenmarkt op springen staat. Robeco berekende dat over heel China gemeten het gedeelte aan hypotheekschulden ten opzichte van het BNP nergens zo laag is als in China. Logisch, want de huizenprijzen zijn vooral in oostelijk China aan de hoge kant. Over het geheel genomen valt dit reuze mee. Daarnaast is ook het loonpeil sterk gestegen. Alleen op basis daarvan is de bestedingsmogelijkheid van de huizenkoper behoorlijk gegroeid. En als we de Chinese huizenmarkt op waarde schatten in relatie tot dit besteedbaar inkomen en de ontwikkelingen in de rest van de wereld, dan kunnen prijzen in de Chinese woningmarkt in zijn geheel nog sterk stijgen.

Weg van de lange adem

Eigenlijk moet je in China beleggen zoals een Chinees tegen de wereld aan kijkt. Het is vooral een weg van de lange adem. Voor iedereen met een beetje toekomstvisie is namelijk één ding duidelijk: China gaat het allesbepalende land in de wereld worden!
Op economisch gebied is het land al op veel gebieden absolute nummer 1. Het lijkt slechts een kwestie van tijd totdat China ook de onbetwiste nummer 1 zal zijn als het gaat om het land met de grootste politieke invloed (macht), militaire macht en technologische voorsprong. Niet voor niets is de Amerikaanse president Donald Trump zo krampachtig bezig om China voor Amerikanen en de rest van de wereld in een bepaalde hoek te duwen. Het enige dat hij daarmee beoogt is beïnvloeden van de publieke opinie.

En dat werkt averechts. In een wereld waar protectionisme toeneemt, springt China in een groot gat dat de Verenigde Staten achter lijken te laten. De Trump-regering maakt met haar ‘America First’-beleid vooralsnog geen echte vrienden. Met het opzeggen van allerlei internationale handelsverdragen begint de VS meer en meer een onbetrouwbare partner te worden. China daarentegen, werpt zich nu ineens op als voorvechter van een open wereldeconomie. Het land is ook bereid om verregaande investeringen te plegen. Of het nu havens in Europa zijn, mijnen en grondstofbelangen in Afrika of investeringen in de nieuwe zijderoute. Niets lijkt China te veel.

Zijderoute zet weg naar westelijk China open

Neem de grootste operatie sinds het naoorlogse Masterplan: ‘One Belt, One Road’. Hiermee doelt men op de landroute waarmee in de toekomst producten vanuit China door het Midden-Oosten naar het westen van Europa kunnen worden vervoerd. Het is de zijderoute van de 21ste Eeuw, die China, via de Straat van Malakka, verbindt met landen in Zuid- en Zuidoost-Azië, Afrika en Europa.
De zijderoute gaat verhoudingen tussen landen wezenlijk veranderen. De plannen beslaan daarmee drie continenten, raken bijna twee-derde van de wereldbevolking en de investeringen behelzen één-derde van het wereldwijde Bruto Nationaal Product.
Met dit initiatief kan China alle verschillende projecten samenbrengen onder één grote paraplu en daarmee het gehele plan en de financiering ervan grootser en strategischer aanpakken. De kern van dit gigantische project is het bevorderen van de connectiviteit tussen de landen aan de zijderoute(s) door middel van de aanleg van wegen, spoorlijnen, havens en luchthavens, pijpleidingen, en internetverbindingen; het faciliteren van investeringen en handel; financiële samenwerking; en culturele uitwisseling.

Topmerken in opkomst

Enkele Chinese ondernemingen behoren nu al tot de grootste ondernemingen. Dat China de  goedkope productieafdeling van de wereld is, is inmiddels achterhaald. China heeft de les van een recessie in de wereldwijde economie in haar oren geknoopt. Veel maatregelen zijn genomen om de binnenlandse bedrijvigheid te vergroten en om zo minder afhankelijk te zijn van de rest van de wereld. Salarissen zijn gestegen, de diensteneconomie stijgt snel en de afhankelijkheid van export voor de groei van de economie is tanende. Let op de volgende schrikbarende vergelijking: de Amerikaanse markt bestaat uit ruim 300 miljoen consumenten. Die van China kent er ruim 1 miljard. Niet voor niets zet de Chinese overheid in op een grotere binnenlandse consumptiemarkt. En logisch dat bedrijven hetzelfde doen.

China 2.0 is land van de toekomst

Wij zijn van mening dat de beleggers China echt in de gaten moeten houden als een kansrijke regio met de status van ‘blijver’. De MSCI China Index behoort dit jaar tot de beter presterende aandelenindices. En dat is een feitelijke weerspiegeling van de economische prestaties. De economische groei van 6,9% is nog altijd zeer stevig. Met een geschatte winstgroei van 17% is het Chinese bedrijfsleven zeker niet duur in waardering en de stappen die het land maakt op het gebied van regelgeving maken het voor de aandelenbelegger een stuk veiliger om in China te gaan beleggen. Bovendien is het land er alles aan gelegen om een internationale koers te varen. Grote bekende ondernemingen als Alibaba, China Construction Bank, CNOOC, Huawei, PetroChina en Tencent zullen in onze ogen langzaam andere continenten gaan veroveren.

Heb je vragen?

Bel, e-mail of maak een afspraak met ons. Wij adviseren je graag persoonlijk!

Gerelateerde berichten