Investeer op een verantwoorde manier in ’s werelds sterkste merken die samen bijdragen aan een betere wereld voor de volgende generatie!

WereldTopSelectie Duurzaam beleid

Met de DuurzaamTopSelectie combineren wij ’s werelds sterkste merken met een relatief hoge score volgens de ESG-normen. Daarmee promoten de beleggers van de TopSelecties duurzaamheid en creëren wij rendement. Bij de DuurzaamTopSelectie worden beleggingen opgenomen die duurzaamheid promoten, de zogenoemde Artikel 8 of lichtgroene beleggingen. Met deze TopSelectie beleg je in bedrijven met de hoogste ESG-score.

Beleggingsbeleid DuurzaamTopSelectie

De selectie van de beste aandelen gaat in vier stappen.

Uitsluiting sectoren

Allereerst worden sectoren uitgesloten. Industrieën zoals defensie, kinderarbeid, gokken en tabak vallen per definitie af. Vervolgens kiezen we voor nog een verdere uitsluiting. Vervuilende industrieën zoals energie en materialen, bijvoorbeeld mijnbouw, komen niet in aanmerking.
Daarna worden de resterende beleggingen met de hoogste ESG-score geselecteerd. Zij dienen wel over een minimale ESG-score van 50 te beschikken. Deze toppers worden tot slot gekozen op de beste prestaties en vooruitzichten volgens een fundamentele analyse.

Best in class

Na de uitsluiting van deze controversiële en vervuilende sectoren start een selectie op duurzaamheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een universele maatstaf, genaamd de environmental, social and governance (ESG)-score. Dit is een relatieve score van 1-100 waar bedrijven beoordeeld worden op hun impact op mens, milieu en de mate van transparantie naar de buitenwereld. Voor opname in de TopSelectie is een minimale ESG-norm van 50 of hoger vereist.

Nog een stap verder

Naast de algemene maatstaf (ESG-score) maken wij ook nog gebruik van de verdiepende ESG Controversies-score (ESGC-score). De ESGC- score gaat nog een stap verder. Bij het onderdeel controversie wordt er gekeken naar de negatieve publiciteit rondom het bedrijf, waar vervolgens weer een score aan wordt gegeven van 0-100. Uiteindelijk wordt dit een gecombineerde score tussen de algemene ESG-score en de hoeveelheid negatieve publiciteit rondom het bedrijf. Een hoge ESGC-score geniet de voorkeur.

Fundamentele analyse

Vervolgens worden deze beleggingen geselecteerd op prestaties en vooruitzichten volgens een fundamentele analyse. Tijdens deze analyse worden de ESG-favorieten beoordeeld op waarde-creatie, rendabele groei, een goede balans en kasstroom. De best presterende wordt geselecteerd voor opname in de DuurzaamTopSelectie.

Selectieproces op een rij

1. Uitsluiting controversiële en vervuilende industrieën en sectoren.
2. Screening op ESGC-en ESG score.
3. Kwantitatieve analyse voor de beste fundamentele prestaties.
4. Top 3 per sector op basis van de ESG-score.

De WereldTopSelecties bestaan uit de best presterende bedrijven ter wereld. Download onze factsheets en ontdek zelf wat de resultaten zijn.

DuurzaamTopSelectie bestaat o.a. uit deze merken:

wdt_ID TopSelectie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1K2024 Gemiddelde
1 MerkenTopSelectie (netto) 9,50% 15,36% 9,87% -3,58% 28,64% 5,55% 24,40% 3,45% 23,91% 6,88% 13,01%
2 FamilieTopSelectie (netto) 6,89% 12,29% 12,28% -5,30% 26,83% 5,60% 6,21% -9,00% 12,03% 1,16% 7,54%
3 DividendTopSelectie (netto) 6,89% 12,29% 12,28% -5,30% 26,83% 5,60% 6,21% 0,90% 15,12% 5,69% 8,98%
5 DuurzaamTopSelectie (netto) 8,00% 24,44% -5,84% 36,51% 20,13% 29,26% -18,59% 23,02% 12,71% 14,62%
6 MSCI ACWI (aandelen wereld) 9,14% 11,14% 8,53% -5,21% 31,65% 2,97% 12,43% -12,60% 21,46% 10,57% 8,83%

 

De duurzame wereldtopselectie bestaat uit de 20 sterkste merken die het hoogst hebben gescoord op onze duurzame screening en fundamentele selectie. Deze bedrijven dragen ieder op een eigen manier bij aan betere wereld voor de volgende generatie.

 

Weten welke TopSelectie bij jou past?

We geven je graag een vrijblijvend, persoonlijk advies. Neem gerust contact op.