Toezicht, deskundigheid en bescherming consument

WereldTopSelectie en Bustelberg Vermogensbeheer beschikken over alle benodigde vergunningen en zijn aangesloten bij onderstaande onafhankelijke toezichtsorganisaties.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM is gedragstoezichthouder op de financiële markten. Dit houdt in dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van partijen die actief zijn op het gebied van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Met regelmaat rapport Bustelberg aan het AFM in het kader van haar vergunningen. Je kunt hier opvragen welke vergunningen Bustelberg heeft.

De Nederlandsche Bank (DNB)

Bustelberg en haar bewindvoerders staan onder toezicht van de Nederlandsche Bank. DNB zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. DNB (prudentieel toezicht) werkt aan solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen.

Dutch Securities Institute (DSI)

Het DSI heeft als doel om de deskundigheid en de integriteit van de financiële dienstverlening en de dienstverleners te waarborgen. De medewerkers van Bustelberg zijn geregistreerd bij het DSI.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Bustelberg is aangesloten bij het Kifid. Dit is een loket voor de beslechting van klachten tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A)

De VV&A is de Nederlandse branchevereniging die de gemeenschappelijke belangen behartigt van haar leden, te weten beleggingsondernemingen die geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten. De VV&A voert structureel overleg met het Ministerie van Financiën, AFM, DNB, DSI en Kifid alsmede met andere branche- en beroepsverenigingen in de effectenbranche.

Depotbanken

Als cliënt kun je zelf kiezen waar je het vermogen in bewaring wenst te houden. Wij scheiden het vermogen van het advies en beheer. Dit betekent dat je vermogen op jouw naam of op naam van een N.V., B.V. of Stichting wordt ondergebracht bij een van de volgende depotbanken. Dit biedt een belangrijke vorm van veiligheid. De depotbanken hebben een vergunning en staan allen onder toezicht van de financiële autoriteiten.

Depotbank-EFG-bank

Zwitserland

EFG Bank behoort tot de grotere Zwitserse banken. Via een combinatie met de in 1873 opgerichte BSI vergaarde de bank die zelf het licht zag in 1995 haar internationale netwerk. EFG houdt zich specifiek bezig met de bewaarstelling van vermogens voor welgestelde particulieren en fiscale entiteiten.

Depotbank-Saxo-bank

Luxemburg

De eerste activiteiten van wat nu Groupe Credit Agricole heet begonnen in 1885 in Jura (Frankrijk). Een lokaal initiatief van Louis Mincent zorgde op dat moment voor betere kredietverlening voor boeren in de regio. Nog steeds wordt het de Green Bank of Franse Rabobank genoemd.

Depotbank-CA

Denemarken

De Deense Saxo Bank Group is een nog jonge bank, opgericht in 1992, die inmiddels wereldwijd actief is. Deze bank is in maar liefst 180 landen bekend om haar online platforms.

Depotbank-insinger-gillisen

Nederland

In 1881 richtte Theodoor Gilissen een firma op. Inmiddels is Theodoor Gilissen Bankiers een gerenommeerde private bank die zich volledig heeft gespecialiseerd op het gebied van private banking. In 2005 fuseerde TGB met Effectenbank Stroeve en in 2016 werd de fusie met Insinger de Beaufort bekend gemaakt. De twee banken gaan verder onder de naam InsingerGilissen.