Disclaimer

De door Bustelberg Effectenkantoor B.V. (“Bustelberg”) en WereldTopSelectie.nl op deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

De door Bustelberg verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Bustelberg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop / daardoor verstrekte informatie.

Het vermelden c.q. verwijzen naar andere sites houdt op geen enkele wijze in dat Bustelberg aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud van deze sites. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.