Siemens topmerk voor duurzame transitie

Siemens topmerk voor duurzame transitie

Het Duitse Siemens is een internationaal topmerk dat inzet op de duurzame transitie van economie, milieu en samenleving. Siemens is de grootste industriële speler in Europa en is actief in de sectoren industrie, energie, gezondheidszorg en infrastructuur.  

Het moderne concern bestaat al ruim 175 jaar! In 1847 startte Werner von Siemens met de productie van elektrische telegrafen en bouwde de eerste langeafstandstelegraaflijn in Europa. Deze lijn liep van Berlijn naar Frankfurt en was maar liefst 500 kilometer lang. 

Siemens zet in op duurzaamheid 

Siemens kijkt als onderneming verder dan het vergroten van aandeelhouderswaarde. Het management wil ook voor haar klanten, werknemers én de samenleving waarde creëren. Het conglomeraat doet dit met producten en diensten vanuit vier divisies.  

Digital industries 

De eerste divisie, Digital Industries, heeft een uitgebreid product portfolio om bedrijven nog verder te automatiseren. Denk hierbij aan sensoren, numerieke besturingssystemen, motoren en aandrijvingen. Deze divisie speelt daarmee in steeds kleiner wordende beroepsbevolking. Bedrijven worden gedwongen efficiënter te gaan werken. Enerzijds door de krimpende beroepsbevolking anderzijds door de focus op duurzaamheid. Doordat Siemens continu blijft inspelen of deze trends, zijn de groeiverwachtingen positief. 

Smart Infrastructure 

Een tweede belangrijke tak van sport speelt in op de noodzaak om te verduurzamen. De Europese Unie (EU) wil in 2050 klimaatneutraal zijn. De divisie Smart Infrastructuur biedt producten, systemen en software voor de transitie naar duurzame energiebronnen zoals windenergie. Deze veelzijdige divisie is opgedeeld in drie subdivisies: gebouwen, elektrificatie en elektrische producten. Het portfolio van Smart Infrastructure is goed gepositioneerd voor de huidige en toekomstige vraag. 

Mobility 

De derde divisie, Mobilty, richt zich op personen- en goederenvervoer. Het concern produceert trams, metro’s, en treinen voor zowel korte als lange afstanden. Daarnaast biedt het producten aan voor spoorweginfrastructuur zoals spoorwegautomatisering en ticket- en betalingsoplossingen. Siemens focust zich ook op de toekomst van mobiliteit met intelligente verkeerssystemen en autonoom rijden.  

Siemens Healthineers 

Siemens Healtheneers is de vierde divisie. In 2019 heeft Siemens haar gezondheidstak afgesplitst en ondergebracht in deze moderne divisie. De dochteronderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt een breed scala aan innovatieve diagnostische en therapeutische producten en diensten aan zorgverleners. Siemens is vandaag de dag nog steeds meerderheidsaandeelhouder van Siemens Healthineers. 

Ook adviesdiensten 

Daarnaast levert Siemens Healtheneers klinische adviesdiensten, aangevuld met een uitgebreid opleidings- en dienstenaanbod. Siemens speelt hierme in op drie trends. Als eerste op de groeiende en ouder wordende populatie. Ten tweede de economische groei in ontwikkelingslanden. En als derde is er ook een stijging in het aantal mensen dat chronische ziektes heeft. Deze trends zorgen voor een stijgende vraag naar deze diensten. 

Siemens verduurzaamt 

De toekomstklare beleggingsportefeuille is volgens de beleggers van WereldTopSelecties, gericht op de geldstromen van de toekomst. Siemens is een topmerk dat beschikt over een uitstekend portfolio om bedrijven te helpen met de digitale transitie en de transitie naar CO2 neutraal. Het speelt slim in op de sterk groeiende vraag naar duurzaamheidsoplossingen. Het aandeel is aantrekkelijke gewaardeerd en ook het dividendrendement van 3,7% is de moeite waard. De lange geschiedenis en sterke innovatiekracht maken het bedrijf een sterk merk.  

Heb je vragen?

Bel, e-mail of maak een afspraak met ons. Wij adviseren je graag persoonlijk!

Gerelateerde berichten