Mastercard meer dan credit cards

Mastercard meer dan credit cards

Mastercard Inc. is een Amerikaans financieel bedrijf dat is ontstaan uit een samenwerkingsverband van 25.000 bedrijven die zich bezighielden met de uitgifte van creditcards. Inmiddels is het concern uitgegroeid naar een van de grootste aanbieders van betaalsystemen. Mastercard doet meer dan alleen credit cards.

In 2019 werd een wijziging aangebracht in het bekende beeldmerk van Mastercard. Voortaan moeten de twee cirkels het zonder de toevoeging ‘Mastercard’ doen. Met deze aanpassing benadrukt Mastercard de digitale, kaartloze, toekomst van de onderneming. De digitalisering van het betaalverkeer is een rechtstreeks gevolg van de vraag naar gemak, veiligheid en efficiency.

Daarmee is niet gezegd dat de krediet- en betaalfaciliteit gaat verdwijnen. Wel zal de fysieke kaart plaatsmaken voor softwarematige oplossingen via mobiele telefoons, horloges, laptops etc. De inkomsten van Mastercard bestaan voor een belangrijk gedeelte uit betalingen (‘fees’) die in rekening worden gebracht aan de instelling die een creditcard uitgeeft onder licentie van Mastercard. Mastercard loopt geen kredietrisico, dat ligt bij de uitgevende instelling. Mastercard is leverancier is van de technologie waarvan de bank gebruik maakt.

FinTech onderneming

Mastercard behoort daardoor niet tot de financials maar tot de sector informatietechnologie. Binnen deze sector wordt het bedrijf tot de ‘FinTechs’ gerekend. De door de bank te betalen fee is gebaseerd op het transactievolume van de creditcards. Consumenten betalen hierdoor niet direct aan Mastercard zelf. Vier partijen zijn betrokken bij een creditcardbetaling naast Mastercard: de consument, de uitgevende bank, de winkel en de bank of betaaldienst die gebruikt wordt door de winkelier. Waar ligt de kracht van Mastercard? De kracht van Mastcard ligt bij het afwikkelen van de transactie, ongeacht welke bank of betaaldienst wordt gebruikt.

Bovengemiddelde groei switch-transacties

Het systeem is niet exclusief. Transacties zijn mogelijk in meer dan 150 valutasoorten in ruim 200 landen. Vooral deze ‘switch-transactions’ laten een bovengemiddelde groei zien bij een aantrekkelijke marge. Alhoewel de kosten per deel van de transactie heel laag zijn, is het volume aan betalingen, goedkeuringen, overboekingen bijzonder hoog. Daardoor is in totaliteit sprake van een sterk verdienmodel.

Over het tweede kwartaal van 2021 liet Mastercard een sterke omzetgroei zien van 36%. De nettowinst per aandeel nam met 48% toe naar US$ 1,95. Mastercard mag als marktleider in een groeimarkt gezien worden. De waardering is in verhouding tot de te verwachten groei gematigd. Qua karakter is dit vooral een groeiaandeel.

Heb je vragen?

Bel, e-mail of maak een afspraak met ons. Wij adviseren je graag persoonlijk!

Gerelateerde berichten